Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE na rok akademicki 2024/2025 semestr zimowy trwa do 30.09.2024

Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł, płatne na konto: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Santander Bank Polska S.A .nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553 (w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę wybranych studiów). Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 14, budynek D, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "studia podyplomowe"

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica

e-mail:podyplomowe@collegiumwitelona.pl ; tel. stacjonarny: 76 7232360 oraz 76 7232362  

W przypadku nieuruchomienia studiów Uczelnia dokonuje zwrotu opłaty rekrutacyjnej na numer rachunku bankowego wskazany przez kandydata.