O nas

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy w czerwcu 2012 r. utworzyła ogólnouczelnianą jednostkę pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego, zajmującą się organizacją i prowadzeniem studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń.

We wrześniu 2021 r. nazwę Centrum Kształcenia Ustawicznego zastąpiono nazwą: Akademickie Centrum Kompetencji, a od 1 stycznia 2022 r. Uczelnia rozpoczęła nowy rozdział i obecnie działa pod nazwą Collegium Witelona Uczelnia Państwowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1627).

Nadzór nad realizacją poszczególnych form kształcenia realizowanych poprzez Akademickie Centrum Kompetencji pełni Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a nadzór merytoryczny sprawują: Wydział Nauk Technicznych i Ekonomicznych, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej.

Wysoki poziom prowadzonych zajęć dydaktycznych gwarantuje zarówno uznana kadra nauczycieli akademickich, jak i specjalistów spoza Uczelni - wybitnych praktyków z bogatym doświadczeniem zawodowym. Naszym dodatkowym atutem jest profesjonalna obsługa klientów, a także nowoczesna baza dydaktyczna.

Ofertę swoją kierujemy do wszystkich osób, które są zainteresowane zdobyciem nowych kwalifikacji lub doskonaleniem posiadanych umiejętności i kompetencji. Prowadzimy szkolenia otwarte skierowane do odbiorców indywidualnych, zainteresowanych daną problematyką. Organizujemy również szkolenia dostosowane do potrzeb i oczekiwań instytucji publicznych oraz innych podmiotów.

Zapraszamy do współpracy