Szkolenia Wrocław

Warunkiem uruchomienia szkolenia/warsztatów jest zgłoszenie się minimalnej liczby kandydatów.

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia zamkniętego w uzgodnionym terminie.

KARTA ZGŁOSZENIA