• 16 kwietnia 2024

Kurs na kierownika wypoczynku

Zapraszamy na Kurs kierownika wypoczynku, który jest skierowany między innymi do nauczycieli, czynnych zawodowo instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza oraz pozostałych osób posiadających minimum trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej, chcących zdobyć uprawnienia umożliwiające podjęcie pracy w charakterze kierownika wypoczynku dzieci  i młodzieży. Zapisy do 17 maja br., realizacja w dniu 25 maja br. Szczegóły w zakładce  https://ack.collegiumwitelona.pl/kursy-doksztalcajace