Zarządzenia i uchwały

Zarządzenia i uchwały

  • pdf 0.18MB

    Regulamin studiów podyplomowych i innych form kształcenia

  • pdf 0.56MB

    Regulamin kursu doskonalącego dla ratowników medycznych

  • pdf 0.08MB

    Wysokość i terminy opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2023/2024