Rekrutacja Wrocław

REKRUTACJA na studia podyplomowe trwa do 31.01.2023 na rok akademicki 2022/2023

Planowany termin realizacji zajęć: luty 2023 - styczeń 2024

Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:
(na studia podyplomowe NIE obowiązuje rejestracja elektroniczna)

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł, płatne na konto: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Santander Bank Polska S.A. nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę wybranych studiów)

Komplet dokumentów należy wysłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "studia podyplomowe":
COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica