Rekrutacja

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE na rok akademicki 2023/2024 do 30 września 2023 r.

(na studia podyplomowe NIE obowiązuje rejestracja elektroniczna)

Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł, płatne na konto: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa, Santander Bank Polska S.A .nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553 (w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę wybranych studiów). Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 14, budynek D, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "studia podyplomowe"

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica

e-mail:podyplomowe@collegiumwitelona.pl ; tel. stacjonarny: 76 723 23 62;  76 723 60

W przypadku nieuruchomienia studiów Uczelnia dokonuje zwrotu wpłaconej należności na numer rachunku bankowego wskazany przez kandydata.

Możliwości dofinansowania kosztów kształcenia na studiach podyplomowych:

Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania w 90% kosztów udziału w studiach podyplomowych w ramach Projektu AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY. Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy: Dofinansowanie studiów podyplomowych za pośrednictwem Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.,Dofinansowanie studiów podyplomowych za pośrednictwem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego KARR. Ponadto, dofinansowanie można otrzymać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców). Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kształcenia w wysokości do 100% kosztów. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie pracy. Istnieje możliwość dofinansowania kursów dokształcających dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.