Rekrutacja

REKRUTACJA na studia podyplomowe trwa do 30.09.2022 na rok akademicki 2022/2023

FORMULARZE REKRUTACYJNE DO POBRANIA NA DOLE STRONY
(na studia podyplomowe NIE obowiązuje rejestracja elektroniczna)

Możliwości dofinansowania kosztów kształcenia na studiach podyplomowych:

  1. Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania w 90% kosztów udziału w studiach podyplomowych w ramach Projektu AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY. Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
    Dofinansowanie studiów podyplomowych za pośrednictwem Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.
    Dofinansowanie studiów podyplomowych za pośrednictwem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego KARR
  2. Ponadto, dofinansowanie można otrzymać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców). Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kształcenia w wysokości do 100% kosztów. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie pracy.
  3. Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania kursów dokształcających dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł, płatne na konto:
Collegium Witelona Uczelnia Państwowa
Santander Bank Polska S.A. nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553
(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę wybranych studiów)

Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 14, budynek D, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "studia podyplomowe"

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
e-mail:podyplomowe@collegiumwitelona.pl
tel. 76 723 23 60-62