Studia podyplomowe

REKRUTACJA na studia podyplomowe trwa do 30.09.2022 na rok akademicki 2022/2023


FORMULARZE REKRUTACYJNE DO POBRANIA NA DOLE STRONY                           

(na studia podyplomowe NIE obowiązuje rejestracja elektroniczna)

 

Możliwości dofinansowania kosztów kształcenia na studiach podyplomowych:

1. Informujemy, że istnieje możliwość sfinansowania w 90% kosztów udziału w studiach podyplomowych w ramach Projektu AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY. Wsparcie skierowane jest do osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Dofinansowanie studiów podyplomowych za pośrednictwem Agencji Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A.

Dofinansowanie studiów podyplomowych za pośrednictwem Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego KARR

2. Ponadto, dofinansowanie można otrzymać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w ramach wsparcia kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców). Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie kształcenia w wysokości do 100% kosztów. Szczegółowe informacje można uzyskać we właściwym miejscowo urzędzie pracy.

3. Informujemy, że istnieje możliwość dofinansowania kursów dokształcających dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

 

Administracja i Zarządzanie  

Akademia Kompetencji Menedżerskich 

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Bezpieczeństwo Narodowe 

Coaching we Wsparciu Psychologicznym 

Cyberbezpieczeństwo

Dietetyka - Poradnictwo Żywieniowe  

Doradca rodziny studia finansowane ze środków MEiN

Executive Master of Business Administration 

Gimnastyka Korekcyjna

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (RODO)      

Kadry i Płace 

Mediacje Sądowe i Pozasądowe 

Menedżer Przedsiębiorstwa Transportowo-Spedycyjnego 

Nowoczesne Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne

Organizacja i Zarządzanie Oświatą  

Prawo w Biznesie 

Prawo Zamówień Publicznych  

Psychologiczne Metody Wspierania Rozwoju 

Współczesne Systemy Zarządzania

Zarządzanie Jakością w Organizacji 

Zarządzanie Podmiotami Leczniczymi 

Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Nowoczesnej Firmie  - przedłużona rekrutacja do 31.10.2022


Od kandydatów na studia podyplomowe wymagane są następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie na studia;                    - podanie o przyjęcie na studia EMBA

- zobowiązanie kandydata do sfinansowania kosztów kształcenia,

- oświadczenie instytucji/pracodawcy o pokryciu kosztów kształcenia,

- kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu),

- jedną aktualną fotografię,

- dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej.

Opłata rekrutacyjna  na studia podyplomowe wynosi 85 zł, płatne na konto: Collegium Witelona Uczelnia Państwowa

Santander Bank Polska S.A. nr 41 1090 2066 0000 0001 1167 8553

(w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz nazwę wybranych studiów)

Komplet dokumentów należy złożyć w pok. 14, budynek D, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00 lub przesłać pocztą na adres Uczelni z dopiskiem "studia podyplomowe"

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
AKADEMICKIE CENTRUM KOMPETENCJI
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica

e-mail:podyplomowe@collegiumwitelona.pl

tel. 76 723 23 60-62

 

 

 

 

  "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka