Kontakt

COLLEGIUM WITELONA UCZELNIA PAŃSTWOWA
Akademickie Centrum Kompetencji
ul.Sejmowa 5A, 59-220 Legnica

STUDIA PODYPLOMOWE, KURSY, SZKOLENIA - pok. 14, bud. D
tel. 76 723 23 60-62
e-mail:podyplomowe@collegiumwitelona.pl;    szkolenia@collegiumwitelona.pl

BIURO KARIER - pok. 26, bud.D
tel. 76 723 23 22
tel. 76 723 23 29
email:bk@collegiumwitelona.pl
 
OŚRODEK SZKOLENIA I EGZAMINOWANIA MASZYNISTÓW ORAZ KANDYDATÓW NA MASZYNISTÓW - pok. 26, bud. D
tel. 76 723 23 29
e-mail: osm@collegiumwitelona.pl
 
UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU - pok. 14, bud. D
tel. 76 723 23 62
e-mail: utw@collegiumwitelona.pl "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka