Zarządzenia i uchwały

  1. Regulamin studiów podyplomowych i innych form kształcenia
  2. Regulamin kursu doskonalacego dla ratowników medycznych
  3. Wysokość i terminy opłat za studia podyplomowe w roku akademickim 2022/2023


 "Uczelnia Liderów" dobra uczelnia
statystyka